Ambasada „POLJSKE” Podgorica

Adresa: Kozaračka 79, Podgorica
Telefon: +382 20 608 320
Broj posjeta: 291
Ambasada

Opis