Ambasada „AUSTRIJE” Podgorica

Adresa: Svetlane Kane Radević 3, Podgorica
Telefon: +382 20 201 135
Broj posjeta: 287
Ambasada

Opis