„ALTER MODUS ” Podgorica

Adresa: Beogradska 37, Podgorica
Telefon: +382 20 655 240
Broj posjeta: 674
Mikrokreditna finansijska institucija.

Opis