„AK NISKOGORCI” Herceg Novi

Adresa: Sima Matavulja 4, Herceg Novi
Telefon: +382 67 573 014
Broj posjeta: 437
Planinarski klub

Opis